VTC Service AB

Nätverk och partnerskap

2008 bildades VTC Service AB och var då helägt av föreningen VTC. I slutet av 2010 beslutades att stärka Servicebolaget i VTC genom att utlysa en nyemission och alla medlemsföretag erbjöds att medverka. Våra delägare / partners är de som valde att ha ett direkt ägande av VTC Service AB. VTC föreningen äger i dag 40 % av aktierna. På så sätt blir rollerna tydligare om vilka som är näringslivets part i det fortsatta utvecklingsarbetet.  

 

Bolagets syfte är att arbeta och verka som projektmotor för olika tillväxtprojekt till regionen.

 

Tillväxtprojekt där VTC Service partners kan göra affärer och tillväxt för sina bolag.

 

VTC Service AB har inget direkt ekonomiskt vinstintresse.

 

 

 

 

 

Våra delägare / parners är:

Engcon Sweden AB

Maincon AB

Reaxcer AB

SAAB

Thoreb IT Vehicle

Teknikinformation i Krokom AB

Vericate AB

VTC föreningen 

 

engcon

 maincon

reaxcer

saab

thoreb

tikab

vericate

 

 
Design syre